ΔΡΑΣΗ Β2: Επιμορφωτικά σεμινάρια στην Θεσσαλονίκη (2011-12)

 

1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ (27 Ιουνίου-8 Ιουλίου 2011)

 

Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκε το Υποέργο 2 («Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τις Παρευξείνιες χώρες») με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2011 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο δύο εβδομάδων από 27 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2011 στο Α.Π.Θ. Στο σεμινάριο, που ήταν διάρκειας 60 ωρών (+ το εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα) συμμετείχαν ομογενείς εκπαιδευτικοί από τις Παρευξείνιες Δημοκρατίες. Στο σεμινάριο συμμετείχαν δεκαοκτώ ομογενείς εκπαιδευτικοί από τις Παρευξείνιες Δημοκρατίες (7 από Ρωσία, 2 από Γεωργία, 7 από Ουκρανία, 2 από Αρμενία).

Τα μαθήματα στηρίχτηκαν σε θεματικούς άξονες και έγινε προσπάθεια να είναι διακριτή η ειδικότερη διαφοροποίηση και να αξιοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα ήταν τα ακόλουθα:

 • Λογοτεχνία και Γλώσσα 
 • Τυπολογία ασκήσεων για δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου
 • Το διδακτικό υλικό «Μαργαρίτα»
 • Προβλήματα στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • Κριτήρια ελληνομάθειας: Διαπιστωτικά Κριτήρια Αξιολόγησης, γλωσσικά τεστ
 • Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της ΝΕΓΞ
 • Ιστορία και πολιτισμός της Θεσσαλονίκης 
 • Ιστορία και πολιτισμός 
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Β΄ επίπεδο) 
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Α΄ επίπεδο)
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή μαθήματος γλώσσας με τη συνδρομή των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Θεωρία / πρακτικές ασκήσεις)

 

 

2) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ (25 Ιουνίου-6 Ιουλίου 2012)

 

Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκε το Υποέργο 2 («Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τις Παρευξείνιες χώρες») με φορέα υλοποίησης το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το 2012 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο δύο εβδομάδων από τις 25 Ioυνίου έως τις 6 Ιουλίου στο Α.Π.Θ. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά και ήταν διάρκειας 60 ωρών (+ 10 ώρες επισκέψεις με ξεναγήσεις και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ιστορικά μνημεία, μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους). Συμμετείχαν ομογενείς και αλλογενείς εκπαιδευτικοί από τις Παρευξείνιες Δημοκρατίες, οι οποίοι διδάσκουν τη νέα ελληνική γλώσσα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά δεκαεννέα εκπαιδευτικοί από τις εξής χώρες: 8 από τη Ρωσία4 από τηΓεωργία, 5 από την Ουκρανία, 1 από την Αρμενία, και 1 από το Καζακστάν.

Τα μαθήματα στηρίχτηκαν σε θεματικούς άξονες και έγινε προσπάθεια να είναι διακριτή η ειδικότερη διαφοροποίηση και να αξιοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα ήταν τα ακόλουθα:

 • Λογοτεχνία και Γλώσσα
 • Τυπολογία ασκήσεων για δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου
 • Το διδακτικό υλικό «Μαργαρίτα»
 • Προβλήματα στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας«Έναν χυμό χωρίς παγκάκια, παρακαλώ!». Προφορά: εξάσκηση και διδασκαλία
 • Εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας
 • Ιστορία και πολιτισμός: Θεσσαλονίκη
 • Ιστορία και πολιτισμός: Μακεδονία
 • Προετοιμασία και διεξαγωγή μαθήματος γλώσσας με την συνδρομή των ΤΠΕ (Θεωρία / πρακτικές ασκήσεις)
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα 
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Α΄επίπεδο = Α2- Β1) 
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα (Β΄επίπεδο = Γ1–Γ2)