Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

Πρόγραμμα Erasmus+ Global Teacher Education (2021-2024)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσω του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ERASMUS+ KA220-HED (Cooperation in Higher Education) με τίτλο Global Teacher Education (GatherED) και τριετή διάρκεια (Νοέμβριος 2021-Οκτώβριος 2024).

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κ.Α. 10874). Το πρόγραμμα συντονίζει το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας (Haskoli Islands), ενώ συμπράττουν ως εταίροι (partners) τα εξής ΑΕΙ:

  • Universitetet i Oslo (Νορβηγία),

  • Universidad de Granada (Ισπανία),

  • Oranim Academic College of Education-The Kibbutz Movement (Ισραήλ), και

  • Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με έμφαση στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών (κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση). Το πρόγραμμα εστιάζει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με:

  • τη διαχείριση της πολιτισμικής και γλωσσικής ετερογένειας στη σχολική τάξη και

  • την υπεύθυνη χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου (digital responsibility).

Οι δράσεις του προγράμματος θα ολοκληρωθούν με την παραγωγή υλικού σε μορφή Open Education Resource (EdX course) για την κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών διαφόρων βαθμίδων.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως βασικές συνεργάτιδες από την πλευρά του Παν/μίου Κρήτης οι:

  • Ασπασία Χατζηδάκη (Επ. Υπεύθυνη), Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Διευθύντρια EΔΙΑΜΜΕ

  • Παρασκευή Θώμου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε


    Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος