Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

Πρόγραμμα «Ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση στο εξωτερικό» (2011-2014)

Το Έργο «Ελληνόγλωσση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαπολιτισμική εκπαίδευση στη διασπορά» (2011-2014) συγχρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», 2007-2013) και εποπτεύθηκε από το ΥΠΑΙΘ (Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης) και από την Ενιαία Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ) (MIS 303141).

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση και η αναβάθμιση της ελληνομάθειας των Ελλήνων της διασποράς μέσω της διαμόρφωσης ενός προτύπου συστήματος διδασκαλίας των Ελλήνων της διασποράς με άξονα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και με αναβάθμιση της επιμόρφωσης των διδασκόντων στο εξωτερικό.


Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος