Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Μονάδα Παραγωγής Υλικού (Μ.Π.Υ.)


         Στα πλαίσια αυτής της μονάδας, παράγεται εκπαιδευτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, είτε σε Ομογενείς μαθητές στο εξωτερικό, είτε σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα. Στην αποστολή αυτής της μονάδας, εντάσσεται επίσης και η παραγωγή διαπολιτισμικού υλικού για χρήση σε τάξεις με πολιτισμικά μεικτούς μαθητικούς πληθυσμούς.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr