Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Μονάδα Τεκμηρίωσης

 

  Κύριος στόχος της Μονάδας Τεκμηρίωσης (Μ.Τ.), είναι η συλλογή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση αρχειακού υλικού και λοιπών τεκμηρίων (νομοθετικά κείμενα, φωτογραφικό υλικό, ακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κλπ), που είτε μπορούν να αξιοποιηθούν επιστημονικά, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, είτε αποτελούν ιστορικά τεκμήρια.

  Στα πλαίσια αυτής της μονάδας, συγκεντρώνεται επίσης εξειδικευμένη επιστημονική βιβλιογραφία χρήσιμη τόσο για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, όσο και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που είναι ενταγμένοι σ’ αυτό.Μονάδα Τεκμηρίωσης (Μ.Τ.)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr