Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα

 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σειρά υλικού:

Πράγματα και Γράμματα

 

Ομάδα – στόχος:

 

1η: Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με έστω περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική, οι οποίοι ξεκινούν με το υλικό του πρώτου επιπέδου και συνεχίζουν με τα επόμενα.

 

Ηλικία μαθητών:

 

Από 5/ 6 έως 16 ετών

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

 

Μορφή εκπαίδευσης:

 

Ημερήσια Σχολεία, Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με μόνο ελληνόγλωσσους μαθητές.

 

Διάρκεια σπουδών:

10 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως

 

Χώρα διαμονής:

Όλες

 

Επίπεδα υλικού:

Τέσσερα (4)

1ο επίπεδο: προδημοτική – 2α τάξη

Προαναγνωστικό στάδιο/ Αλφαβητισμός/ Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

2ο επίπεδο: 3η και 4η τάξη

Εμπέδωση και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

3ο επίπεδο: 5η και 6η τάξη

Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

4ο επίπεδο: 7η – 9η / 10η τάξη

Καλλιέργεια της ικανότητας για αυτόνομη παραγωγή γραπτού λόγου και της επικοινωνιακής επάρκειας σε επίσημες / τυπικές καταστάσεις.