Υποκατηγορίες

 • Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα
 • Η Ελληνική ως Γ2 σε ταχύρρυθμα τμήματα

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  Σειρά υλικού: Ελληνικά με την παρέα μου και Ελληνικά από κοντά
  Ομάδα: στόχος: 2η: Ομοεθνείς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περιορισμένη επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική (ψευδοαρχάριοι).
  3η: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.
  Ηλικία μαθητών: 12 – 16 ετών
  Βαθμίδα εκπαίδευσης: Δευτεροβάθμια
  Μορφή εκπαίδευσης: Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με ελληνόγλωσσους ή και αλλόγλωσσους μαθητές.
  Διάρκεια σπουδών: 3 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως
  Χώρα διαμονής : Όλες
  Επίπεδα υλικού:

  Τρία (3)
  1οεπίπεδο: Επικοινωνιακά αναγκαίο και γραμματικά βασικό.
  2οεπίπεδο: Επικοινωνιακά κατάλληλο και γραμματικά επαρκές.
  3οεπίπεδο: Γλωσσικά ακριβές.

 • Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  Σειρά υλικού:

  Μαργαρίτα

  Ομάδα - στόχος:

  3η: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή και «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.
  4η: Αλλοεθνείς - αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνουν την Ελληνική.

  Ηλικία μαθητών:

  6 - 12 ετών

  Βαθμίδα εκπαίδευσης:

  Πρωτοβάθμια

  Μορφή εκπαίδευσης:

  Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με αλλοεθνείς ή / και ομοεθνείς μαθητές χωρίς γνώση της E λληνικής, εν μέρει και Ημερήσια Σχολεία.

  Διάρκεια σπουδών:

  6 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως.

  Χώρα διαμονής:

  Όλες

  Επίπεδα υλικού:

  Τρία (3)
  1ο επίπεδο: 1η και 2α τάξη
  Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου / αλφαβητισμός.
  2ο επίπεδο: 3η και 4η τάξη
  Καλλιέργεια της εκφραστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.
  3ο επίπεδο: 5η και 6η τάξη
  Καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη και εμπέδωση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου.

 • Στοιχεία Ιστορίας & Πολιτισμού
 • Πολυμέσα

  Πολυμέσα

 • Προβολές Κατηγοριών Βιβλίων
 • Υλικό σε Ψηφιακή Μορφή