Εκδηλώσεις & Διαγωνισμοί

Για τις Εκδηλώσεις που έχουν γίνει στη διάρκεια των Προγραμμάτων "Παιδεία Ομογενών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ" μπορείτε να επισκεφθείτε την προηγούμενη ιστοσελίδα του Προγράμματος, στο σύνδεσμο "Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες"

 

Για τους Διαγωνισμούς που έχουν γίνει στη διάρκεια των Προγραμμάτων "Παιδεία Ομογενών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ" μπορείτε να επισκεφθείτε την προηγούμενη ιστοσελίδα του Προγράμματος και τη σελίδα του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Κρήτης, στο σύνδεσμο "Διαγωνισμοί & Προκηρύξεις"