Καθώς μεγαλώνουμε...στον κόσμο των Ελληνικών CD-ROM

 Καθώς μεγαλώνουμε...στον κόσμο των Ελληνικών CD-ROM

Το λογισμικό «Καθώς μεγαλώνουμε…στον κόσμο των Ελληνικών», απευθύνεται στους μαθητές του τρίτου επιπέδου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό λογισμικό που λειτουργεί ως ένας έξυπνος συνεργάτης για να διευκολύνει το μαθητή να γίνει πιο ώριμος και πιο έμπειρος αναγνώστης και συγγραφέας. Βασικός του στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα βοηθά το μαθητή να κατανοεί και να γράφει αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα.