Καθώς μεγαλώνουμε

Βιβλίο Μαθητή

Καθώς μεγαλώνουμε - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Μέρος: 2ο

Bιβλίο (σελ. 199)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει 22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 1

Καθώς μεγαλώνουμε - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Μέρος: 2ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 1 (σελ. 184)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει 22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 2

Καθώς μεγαλώνουμε - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Μέρος: 2ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 2 (σελ,. 256)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει 22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

pdfPDF

Ενότητες

Αυστραλία

Βρετανία

ΗΠΑ

Καναδάς

Νότια Αφρική

Οδηγίες
για τον εκπαιδευτικό

Καθώς μεγαλώνουμε - Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 127)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά