Διαβάζω και γράφω

Βιβλίο Μαθητή

Διαβάζω και γράφω - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 5ο

Βιβλίο (σελ. 87)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-8 ετών (2ας τάξης). Στόχος του είναι η διδασκαλία και μάθηση προφορικού και γραπτού λόγου. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Διαβάζω και γράφω - Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 5ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 119)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-8 ετών (2ας τάξης). Στόχος του είναι η διδασκαλία και μάθηση προφορικού και γραπτού λόγου. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

 Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχη: 2 - 5 (σελ. 112)

Ο οδηγός αυτός αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου επιπέδου και συγκεκριμένα στα τεύχη 2 έως 5 της σειράς ΠΡΑΓΜΑΤΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Για το 1ο τεύχος της σειράς, επειδή αυτό είναι εκτεταμένο και έχει ως εξειδικευμένο στόχο την άσκηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον προφορικό λόγο και επειδή ο οδηγός εμπεριέχει και φύλλα εργασίας, έχει εκδοθεί ξεχωριστός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά