Μαθαίνω να διαβάζω

Βιβλίο Μαθητή

Μαθαίνω να διαβάζω - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 4ο

Βιβλίο (σελ. 55)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (1ης τάξη). Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και η συστηματική μύηση στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και γραφής. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Ασκήσεις και
Δραστηριότητες

Μαθαίνω να διαβάζω - Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 4ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 70)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (1ης τάξη). Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και η συστηματική μύηση στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και γραφής. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

 Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχη: 2 - 5 (σελ. 112)

Ο οδηγός αυτός αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου επιπέδου και συγκεκριμένα στα τεύχη 2 έως 5 της σειράς ΠΡΑΓΜΑΤΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Για το 1ο τεύχος της σειράς, επειδή αυτό είναι εκτεταμένο και έχει ως εξειδικευμένο στόχο την άσκηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον προφορικό λόγο και επειδή ο οδηγός εμπεριέχει και φύλλα εργασίας, έχει εκδοθεί ξεχωριστός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά