Μαργαρίτα 1

Βιβλίο - Καρτέλλες

margarita 1 biblio

margarita 1 kartelles

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA

Επίπεδο: Πρώτο

Τεύχος 1ο

Μαργαρίτα 1

Βιβλίο μαθητή (σελ. 63) και Καρτέλες-Παιχνίδι-Αυτοκόλλητα (16 καρτέλες,1 παιχνίδι & 4 σελ. αυτοκόλλητα)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά 6-7 χρονών, δηλαδή της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου στο εξωτερικό. Περιέχει 9 ενότητες με κοινωνικές περιστάσεις επικοινωνίας που επισύρουν αντίστοιχες λεκτικές φράσεις και οι οποίες οδηγούν τους μαθητές στην κατανόηση και χρήση κυρίως του προφορικού λόγου. Στο τέλος αυτού του βιβλίου οι μαθητές κατακτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Βιβλίο

Καρτέλλες

Τετράδιο

margarita 1 tetradio

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA

Επίπεδο: Πρώτο

Τεύχος 1ο

Μαργαρίτα 1

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 71)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά 6-7 χρονών, δηλαδή της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου στο εξωτερικό. Περιέχει 9 ενότητες με κοινωνικές περιστάσεις επικοινωνίας που επισύρουν αντίστοιχες λεκτικές φράσεις και οι οποίες οδηγούν τους μαθητές στην κατανόηση και χρήση κυρίως του προφορικού λόγου. Στο τέλος αυτού του βιβλίου οι μαθητές κατακτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας. Το τετράδιο δραστηριοτήτων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα άσκησης και εμπέδωσης των μαθημάτων του «βιβλίου του μαθητή».

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για
τον εκπαιδευτικό

margarita 1 biblio

margarita 1 kartelles

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA

Επίπεδο: Πρώτο

Τεύχος 1ο

Μαργαρίτα 1

Βιβλίο μαθητή (σελ. 63) και Καρτέλες-Παιχνίδι-Αυτοκόλλητα (16 καρτέλες,1 παιχνίδι & 4 σελ. αυτοκόλλητα)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά 6-7 χρονών, δηλαδή της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου στο εξωτερικό. Περιέχει 9 ενότητες με κοινωνικές περιστάσεις επικοινωνίας που επισύρουν αντίστοιχες λεκτικές φράσεις και οι οποίες οδηγούν τους μαθητές στην κατανόηση και χρήση κυρίως του προφορικού λόγου. Στο τέλος αυτού του βιβλίου οι μαθητές κατακτούν τις στοιχειώδεις γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά