Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Αίθουσα Συσκέψεων

Η Μ.Ε.Μ. είναι μία από τις τρεις μονάδες του ΕΔΙΑΜΜΕ. και έχει ως αποστολή την οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών, καθώς και τη σύνταξη μελετών, για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στη διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση, στις μετακινήσεις των πληθυσμών και στην συνάντηση των πολιτισμών.

  Στα πλαίσια αυτής της μονάδας χαράσσεται επίσης η ερευνητική στρατηγική του ΕΔΙΑΜΜΕ και διεκπεραιώνεται η υλοποίηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέχρι στιγμής έχουν υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί τα εξής προγράμματα:

  Το 1995 με ευθύνη του επιστημονικού προσωπικού του εργαστηρίου υλοποιήθηκε ένα πανελλαδικό ερευνητικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα με στόχο την “επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα αυτού το προγράμματος δημοσιεύτηκαν τον 1997 στις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο: “Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα”.

  Το 1995 επίσης με ευθύνη του εργαστηρίου, υλοποιήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο Βέλγιο και τη Γαλλία. Στα πλαίσια αυτού του ερευνητικού προγράμματος, διερευνήθηκαν οι συνθήκες λειτουργίας του ΜΜΓ., για τα Ελληνόπουλα στις παραπάνω χώρες καθώς και οι γλωσσικές προϋποθέσεις των μαθητών στην ελληνική γλώσσα. Τα ερευνητικά αποτελέσματα αυτού του προγράμματος δημοσιεύθηκαν, επίσης, στις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο: “Η Εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο Βέλγιο και την Γαλλία”

  Ως συνέχεια του παραπάνω προγράμματος, υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Comenius, ένα διετές πρόγραμμα παραγωγής διαπολιτισμικού γλωσσικού υλικού” στο οποίο συμμετείχαν ιδρύματα από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αγγλία και φυσικά από την Ελλάδα.


Aίθουσα συσκέψεων

Μονάδα Ερευνών και Μελετών (Μ.Ε.Μ.)ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr