Άρθρα

Καθώς μεγαλώνουμε...στον κόσμο των Ελληνικών CD-ROM

 Καθώς μεγαλώνουμε...στον κόσμο των Ελληνικών CD-ROM

Το λογισμικό «Καθώς μεγαλώνουμε…στον κόσμο των Ελληνικών», απευθύνεται στους μαθητές του τρίτου επιπέδου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό λογισμικό που λειτουργεί ως ένας έξυπνος συνεργάτης για να διευκολύνει το μαθητή να γίνει πιο ώριμος και πιο έμπειρος αναγνώστης και συγγραφέας. Βασικός του στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα βοηθά το μαθητή να κατανοεί και να γράφει αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα.

Καθώς μεγαλώνουμε

Βιβλίο Μαθητή

Καθώς μεγαλώνουμε - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Μέρος: 2ο

Bιβλίο (σελ. 199)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει 22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 1

Καθώς μεγαλώνουμε - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Μέρος: 2ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 1 (σελ. 184)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει 22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 2

Καθώς μεγαλώνουμε - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Μέρος: 2ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 2 (σελ,. 256)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει 22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

pdfPDF

Ενότητες

Αυστραλία

Βρετανία

ΗΠΑ

Καναδάς

Νότια Αφρική

Οδηγίες
για τον εκπαιδευτικό

Καθώς μεγαλώνουμε - Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 127)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

Ο κόσμος των Ελληνικών

Βιβλίο Μαθητή

Ο κόσμος των Ελληνικών (βιβλίο μαθητή) - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Bιβλίο (σελ. 111)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Ο κόσμος των Ελληνικών - Τετράδιο Δραστηριοτήτων και οδηγίες

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 127)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά


Τετράδιο

Οδηγίες
για τον Εκπαιδευτικό

Ο κόσμος των Ελληνικών - Τετράδιο Δραστηριοτήτων και οδηγίες

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά


Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

pdfPDF

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό