Άρθρα

Μιλώ και γράφω Ελληνικά CD ROM

Μιλώ και γράφω Ελληνικά CD ROM

Το λογισμικό αυτό απευθύνεται στους μαθητές του δευτέρου επιπέδου. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά, προς το αντίστοιχο έντυπο υλικό της σειράς. Βασικός του στόχος του είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του γλωσσικού μαθήματος.

Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο

Βιβλίο Μαθητή

 Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Μέρος: 2ο

Bιβλίο (σελ. 133)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-11 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 4ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εκτυπωθεί από τον OEΔB και διανέμεται δωρεάν.Το τετράδιο δραστηριοτήτων 2, που απευθύνεται σε μαθητές από Αυστραλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Αφρική, έχει αποσταλεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 1

 Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Μέρος: 2ο

Tετράδιο δραστηριοτήτων 1 (σελ. 218)

Το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, που απευθύνεται σε μαθητές από Αυστραλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Αφρική, έχει αποσταλεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 2

 Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Μέρος: 2ο

Tετράδιο δραστηριοτήτων 2 (σελ. 218)

Το τετράδιο δραστηριοτήτων 2, που απευθύνεται σε μαθητές από Αυστραλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Αφρική, έχει αποσταλεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 


Βιβλίο Μαθητή

Οδηγίες
για τον εκπαιδευτικό

 Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο - Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Μέρος: 2ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 


Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου

Βιβλίο Μαθητή

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Tεύχος: 1ο

Βιβλίο (σελ. 120)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 3ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για την κατάκτηση και εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το τετρ. δραστηριοτήτων 2 απευθύνεται σε μαθητές από Μ. Βρετανία, Αυστραλία, ΗΠΑ και Καναδά. Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμονται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 1

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου  - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Tεύχος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 1 (σελ. 192)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 3ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για την κατάκτηση και εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμονται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 2

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου  - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 3ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 2(σελ. 208)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου, σε επίπεδο φράσεων / προτάσεων, και η διαισθητική μύηση των παιδιών στους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για τον
Εκπαιδευτικό

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου  - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Tεύχος: 1ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (σελ. 127)

Tο βιβλίο περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό για το βιβλίο και τα δύο τετράδια δραστηριοτήτων με τίτλο: «Mιλώ και γράφω Eλληνικά στις γειτονιές του κόσμου» του 2ου επιπέδου της σειράς: «ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA». Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά