Άρθρα

Από τη ζωή της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Από τη ζωή των Ελλήνων της Διασποράς

Από τη ζωή των Ελλήνων της Διασποράς

Τίτλος: Από τη ζωή της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αυστραλία

Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αυστραλία

Από τη ζωή των Ελλήνων της Διασποράς

Τίτλος: Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αυστραλία

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

Aπό τη ζωή των Ελλήνων...

Από τη ζωή των Ελλήνων…» :

Πρόκειται για μια σειρά εκπαιδευτικού υλικού που αναφέρεται στην παρουσία των Ελλήνων στις διάφορες χώρες διαμονής ανά τον κόσμο. Το υλικό διαρθρώνεται με βάση τους ακόλουθους δέκα τομείς της παροικιακής ζωής και ιστορίας:

  1. Μετοίκηση των Ελλήνων σε κάθε χώρα,
  2. Οικογενειακή ζωή – κατοικία,
  3. Εκκλησία,
  4. Eκπαίδευση,
  5. Κοινότητες,
  6. Αγορά-εργασία,
  7. Παροικιακές οργανώσεις,
  8. Ενημέρωση- επικοινωνία,
  9. Γράμματα και Τέχνες,
  10. Πολιτική ζωή.

Επιδίωξη του υλικού είναι να διδάξει, σε μια πρώτη στοιχειώδη μορφή, την ιστορία του ελληνισμού στην κάθε χώρα και να βοηθήσει τους μαθητές (των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου) να γνωρίσουν την ιστορία της παροικίας τους, τη θέση και το ρόλο της στην κοινωνία της χώρας διαμονής, καθώς και τη σχέση της παροικίας τους με άλλες παροικίες και με την Ελλάδα.

Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αμερική

Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αμερική

Από τη ζωή των Ελλήνων της Διασποράς

Τίτλος: Από τη ζωή των Ελλήνων στην Αμερική