Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Στοιχεία Ιστορίας & Πολιτισμού > Από τη ζωή των Ελλήνων της Διασποράς

Από τη ζωή των Ελλήνων στον Καναδά

 

Τεύχος 1ο

Τεύχος 2ο

Τεύχος 1

Ενότητες
Εισαγωγικά.pdf    641.30 KB
1η_Η_παρουσία_των_Ελλήνων_στον_Καναδά.pdf    2.67 MB
2η_Οικογενειακή_ζωή_κατοικία.pdf    2.54 MB
3η_Η_ελληνορθόδοξη_εκκλησία.pdf    1.81 MB
4η_Σχολείο_εκπαίδευση.pdf    3.14 MB
5η_Οι_κοινότητες.pdf    3.48 MB

Τεύχος 2

Ενότητες
Εισαγωγικά.pdf    642.56 KB
1η_Αγορά_εργασία.pdf    2.82 MB
2η_Παροικιακές_οργανώσεις.pdf    3.21 MB
3η_Τα_μέσα_ενημέρωσης.pdf    1.61 MB
4η_Γράμματα_και_τέχνες.pdf    3.71 MB
5η_Πολιτική_ζωή.pdf    2.46 MB
Ευχαριστίες_Πηγές.pdf    34.03 KB 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr