Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα > Τέταρτο Επίπεδο

Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω

Mαθαίνω
να διαβάζω
και να γράφω
Tεύχος: 1ο
Bιβλίο (σελ. 111)

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε εφήβους 12-15 ετών, στις παρευξείνιες χώρες. Πρόκειται για εντατικά μαθήματα της Eλληνικής
ως Ξένης Γλώσσας.
Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.


Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω --βιβλίο
Εισαγωγικά_1.pdf    46.59 KB
Εισαγωγικά_2.pdf    46.63 KB
1η_Ενότητα.pdf    508.48 KB
2η_Ενότητα.pdf    195.48 KB
3η_Ενότητα.pdf    232.20 KB
4η_Ενότητα.pdf    202.95 KB
5η_Ενότητα.pdf    226.57 KB
6η_Ενότητα.pdf    467.99 KB
7η_Ενότητα.pdf    304.08 KB
8η_Ενότητα.pdf    138.76 KB
9η_Ενότητα.pdf    217.87 KB
10η_Ενότητα.pdf    43.67 KB
Λύσεις.pdf    38.74 KB 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr