Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα > Τρίτο επίπεδο

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ GCSE 1-2 Οδηγίες για τον ΕκπαιδευτικόΕλληνικά γιατί όχι; (Βιβλίο Μαθητή)

Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα

Επίπεδο 3ο

Eλληνικά, γιατί όχι;
Bιβλίο (σελ. 120)

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία της Aυστραλίας. Διαρθρώνεται σε 10 ενότητες οι οποίες καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμικά στοιχεία.
Xρησιμοποιεί την Aγγλική ως μέσο στήριξης και περιέχει δίγλωσσο βασικό λεξιλόγιο και δελτία αυτοαξιολόγησης.
Έχει υποβληθεί για έγκριση
στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

 

... >>


Ελληνικά! γιατί όχι; (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

Eλληνικά, γιατί όχι;
Tετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 88)

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία της Aυστραλίας. Διαρθρώνεται σε 10 ενότητες οι οποίες καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμικά στοιχεία.
Xρησιμοποιεί την Aγγλική ως μέσο στήριξης και περιέχει δίγλωσσο βασικό λεξιλόγιο και δελτία αυτοαξιολόγησης.
Έχει υποβληθεί για έγκριση
στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

... >>


Ελληνικά γιατί όχι ΙΙ (βιβλίο μαθητή)

... >>

Ελληνικά γιατί όχι ΙΙ (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

  ... >>

Μαργαρίτα 5 (Βιβλίο Μαθητή)

... >>

Μαργαρίτα 5 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

... >>

Μαργαρίτα 6 (Βιβλίο Μαθητή)


   ... >>


Μαργαρίτα 6 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

  ... >>