Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα > Πρώτο επίπεδο

Μαργαρίτα 1 (Βιβλίο Μαθητή-Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Καρτέλες-Αυτοκόλλητα-Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
Επίπεδο: πρώτο
Τεύχος 1ο
Μαργαρίτα 1
Βιβλίο μαθητή (σελ. 63) και Καρτέλες-Παιχνίδι-Αυτοκόλλητα (16 καρτέλες,1 παιχνίδι & 4 σελ. αυτοκόλλητα)


Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται
σε παιδιά 6-7 χρονών, δηλαδή της πρώτης τάξης
του δημοτικού σχολείου στο εξωτερικό.
Περιέχει 9 ενότητες με κοινωνικές περιστάσεις
επικοινωνίας που επισύρουν αντίστοιχες λεκτικές
φράσεις και οι οποίες οδηγούν τους μαθητές
στην κατανόηση και χρήση κυρίως του
προφορικού λόγου. Στο τέλος αυτού του
βιβλίου οι μαθητές κατακτούν τις στοιχειώδεις
γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.

... >>


Μαργαρίτα 1 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

 

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
Επίπεδο: πρώτο
Τεύχος 1ο
Μαργαρίτα 1
Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 71)


Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται
σε παιδιά 6-7 χρονών, δηλαδή της πρώτης τάξης
του δημοτικού σχολείου στο εξωτερικό.
Περιέχει 9 ενότητες με κοινωνικές περιστάσεις
επικοινωνίας που επισύρουν αντίστοιχες λεκτικές
φράσεις και οι οποίες οδηγούν τους μαθητές
στην κατανόηση και χρήση κυρίως του
προφορικού λόγου. Στο τέλος αυτού του
βιβλίου οι μαθητές κατακτούν τις στοιχειώδεις
γνώσεις της ελληνικής γλώσσας.
Το τετράδιο δραστηριοτήτων είναι ένα
χρήσιμο εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα
άσκησης και εμπέδωσης των μαθημάτων
του «βιβλίου του μαθητή».

... >>


Μαργαρίτα 2 (Βιβλίο Μαθητή-Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Καρτέλες-Παιχνίδι-Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
Επίπεδο: πρώτο
Τεύχος 2ο
Μαργαρίτα 2
Βιβλίο μαθητή (σελ. 71)  και Καρτέλες -Παιχνίδι-Αυτοκόλλητα


Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά 8-9
χρονών, δηλαδή της δεύτερης τάξης του δημοτικού
σχολείου στο εξωτερικό
Περιέχει 9 ενότητες με κοινωνικές περιστάσεις
επικοινωνίας που επισύρουν αντίστοιχες λεκτικές
φράσεις και οι οποίες οδηγούν τους μαθητές στο
επίπεδο της βασικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 

... >>


Μαργαρίτα 2 (Τετράδιο Δραστηριοτήτων)

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
Επίπεδο: πρώτο
Τεύχος 2ο
Μαργαρίτα 2
Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ.55)


Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά 8-9
χρονών, δηλαδή της δεύτερης τάξης του δημοτικού
σχολείου στο εξωτερικό
Περιέχει 9 ενότητες με κοινωνικές περιστάσεις
επικοινωνίας που επισύρουν αντίστοιχες λεκτικές
φράσεις και οι οποίες οδηγούν τους μαθητές στο
επίπεδο της βασικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Το τετράδιο δραστηριοτήτων είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα άσκησης
και εμπέδωσης των μαθημάτων του «βιβλίου του μαθητή».

... >>


Μια φορά κι έναν καιρό 1

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
Tεύχος: 1ο
Mια φορά κι
έναν καιρό
Bιβλίο (σελ. 95)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά  ηλικίας 6-8 ετών, δηλαδή των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού στις παρευξείνιες χώρες. Συνοδεύεται από cd ήχου. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

... >>


Μια φορά κι έναν καιρό 2

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
Tεύχος: 2ο
Mια φορά κι
έναν καιρό 2
Bιβλίο (σελ. 95)Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας
8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές.
της 3ης τάξης, στις παρευξείνιες χώρες. Συνοδεύεται από cd ήχου.
Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμται δωρεάν στα σχολεία του εξωτερικού.

Συνοδεύεται από cd ήχου
... >> 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr