Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Στοιχεία Ιστορίας & Πολιτισμού > Τέταρτο Επίπεδο

Ιστοριοδρομίες 2.
Στα Νεότερα Χρόνια

ΔIΔAΣKAΛIA ΣTOIXEIΩN IΣTOPIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY
Eπίπεδο: Τέταρτο
«Ιστοριοδρομίες ΙΙ, Στα Νεότερα Χρόνια»,
Bιβλίο (σελ. 167)*


Πρόκειται για εγχειρίδιο που εδράζεται στην Ιστορία της Ελλάδος και των Ελλήνων κατά τα νεότερα χρόνια και δίνει έμφαση σε μια διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας με άξονα την αξιοποίηση της ιστορικής μαρτυρίας. Aπευθύνεται σε παιδιά ηλικίας γυμνασίου. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

* Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό
σε πολυγραφημένη μορφή


Ιστοριοδρομίες 2

Βιβλίο Μαθητή
Εισαγωγικά.pdf    1.01 MB
1η_Θράκη.pdf    1.14 MB
2η_Μακεδονία.pdf    1.15 MB
3η_Θεσσαλία.pdf    1.24 MB
4η_Ήπειρος.pdf    1.23 MB
5η_Ιόνια_Νησιά.pdf    752.13 KB
6η_Στερεά_Ελλάδα.pdf    2.16 MB
7η_Πελοπόννησος.pdf    1.41 MB
8η_Νησιά_του_Αιγαίου.pdf    1.46 MB
9η_Κρήτη.pdf    1.03 MB
10η_Κύπρος.pdf    1.26 MB
11η_Πλάνο_ταξιδιού.pdf    600.45 KB
12η_Θησαυρός_λέξεων.pdf    60.24 KB
Βιβλιογραφία.pdf    83.02 KB

Ιστοριοδρομίες 2

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
ISTORI0DROMIES-ODHGIES.pdf    1.47 MB 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr