Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα > Τέταρτο επίπεδο

Βήματα Μπροστά 2 (βιβλίο, τετράδιο & οδηγίες)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tέταρτο
Mέρος: 2ο
Βήματα Μπροστά 2
Βιβλίο μαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 12 ενότητες
και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης,
λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου.
Αφορά μαθητές 14-15 ετών
που μαθαίνουν την ελληνική
ως δεύτερη γλώσσα.


Βιβλίο Μαθητή
Εισαγωγικά.pdf    92.44 KB
1η_Τα_ράσα_δεν_κάνουν_τον_παπά.pdf    440.74 KB
2η_σπίτι_μου_σπιτάκι_μου.pdf    578.75 KB
3η_Επαρχία_ή_μεγαλούπολη.pdf    573.97 KB
4η_Υγεία_να_υπάρχει.pdf    1.14 MB
5η_Τι_θα_γίνω.pdf    440.50 KB
6η_οι_καιροί_αλλάζουν.pdf    658.99 KB
7η_θέλω_να_ξέρω_τα_πάντα.pdf    2.06 MB
8η_οικογενειακές_σχέσεις.pdf    1.26 MB
9η_σε_αρμονία_με_τη_φύση.pdf    898.00 KB
10η_Σώστε_το_περιβάλλον.pdf    703.95 KB
11η_εξερευνώντας_το_διάστημα.pdf    684.09 KB
12η_Αμάν_αυτοί_οι_υπολογιστές.pdf    442.58 KB

Τετράδιο Δραστηριοτήτων
Εισαγωγικά.pdf    87.05 KB
1η_Ενότητα_1.pdf    202.29 KB
2η_Ενότητα_2.pdf    110.89 KB
3η_Ενότητα_3.pdf    424.67 KB
4η_Επαναληπτικές_ασκήσεις_1-3.pdf    120.55 KB
5η_Ενότητα_4.pdf    106.57 KB
6η_Ενότητα_5.pdf    197.54 KB
7η_Ενότητα_6.pdf    119.80 KB
8η_Επαναληπτικές_ασκήσεις_4-6.pdf    112.67 KB
9η_Ενότητα_7.pdf    213.21 KB
10η_Ενότητα_8.pdf    119.77 KB
11η_Ενότητα_9.pdf    347.35 KB
12η_Επαναληπτικές_ασκήσεις_7-9.pdf    177.58 KB
13η_Ενότητα_10.pdf    212.68 KB
14η_Ενότητα_11.pdf    129.55 KB
15η_Ενότητα_12.pdf    255.83 KB
16η_Επαναληπτικές_ασκήσεις_10-12.pdf    110.25 KB

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
BM2-ODHGIES.pdf    520.77 KB 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr