Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα > Τέταρτο επίπεδο

Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to Greek Grammar

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH/ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣA


(Επίπεδο μέσο- προχωρημένο)
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to Greek Grammar
Bιβλίο (σελ. 224)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα.
Συγκεντρώνει και παρουσιάζει τα γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα της γλώσσας (Παιδαγωγική Γραμματική). Διαρθρώνεται σε τριάντα ενότητες (με εξεικόνιση  γραμματικών κατηγοριών και σχέσεων) και περιλαμβάνει
ενδεικτικές δραστηριότητες. Καταγράφεται η απαραίτητη
μεταγλώσσα (ορολογία). Βασίζεται στη σύζευξη μορφολογίας-σημασίας- χρήσης και συνοδεύεται από κατάλογο ρημάτων (μεταφρασμένα λήμματα στα Αγγλικά)
που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες σχηματισμού των ρηματικών χρόνων. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

Εισαγωγικά.pdf    300.99 KB
1η_Λέξεις_φράσεις_προτάσεις.pdf    342.38 KB
2η_Συντακτικές_λειτουργίες.pdf    364.27 KB
3η_Άρθρα.pdf    354.55 KB
4η_Ουσιαστικά.pdf    420.79 KB
5η_Περισσότερα_ουσιαστικά.pdf    320.22 KB
6η_Επίθετα.pdf    479.55 KB
7η_Μετοχή_παρακειμένου.pdf    288.52 KB
8η_Αντωνυμίες.pdf    548.54 KB
9η_Ονοματικά_συμπληρώματα_και_προσδιορισμοί_ουσιαστικών.pdf    412.04 KB
10η_Το_ρηματικό_σύστημα.pdf    296.10 KB
11η_Χρόνοι_σχηματισμός_και_Χρήση_Ενεστώτας.pdf    331.87 KB
12_Παρελθόν.pdf    363.38 KB
13η_Παρακείμενος.pdf    276.56 KB
14η_Μέλλον.pdf    347.68 KB
15η_Ρηματική_άποψη.pdf    365.03 KB
16η_Έγκλιση_και_τροπικότητα.pdf    620.30 KB
17η_Χρήση_της_παθητικής.pdf    267.07 KB
18η_Αυτοπάθεια_και_αλληλοπάθεια.pdf    294.86 KB
19η_Δομή_ρηματικής_φράσης.pdf    430.07 KB
20η_Επιρρηματικά.pdf    307.15 KB
21η_Επιρρηματικός_ρηματικός_τύπος_ondas.pdf    243.47 KB
22η_Προθέσεις_και_προθετικές_φράσεις.pdf    407.82 KB
23η_Επιρρηματικές_προτάσεις.pdf    420.87 KB
24η_Συμπληρωματικές_προτάσεις.pdf    280.33 KB
25η_Αναφορικές_προτάσεις.pdf    249.48 KB
26η_Μια_πρόταση_δύο_σημασίες.pdf    231.40 KB
27η_Παραγωγή.pdf    389.60 KB
28η_Σύνθεση.pdf    288.44 KB
29η_Στοιχεία_ορθογραφίας.pdf    380.99 KB
29η_Στοιχεία_ορθογραφίας.pdf    380.99 KB
30η_Βασικοί_κανόνες_προφοράς.pdf    331.66 KB
Πίνακας_όρων_γραμματικής.pdf    233.86 KB
Παράρτημα_ρημάτων.pdf    872.57 KB
Βιβλιογραφία.pdf    177.65 KB 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr