Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα > Τέταρτο επίπεδο

Βήματα Μπροστά 1(βιβλίο-οδηγίες)

Βιβλίο Μαθητή - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

΄

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tέταρτο
Mέρος: 1ο
Βήματα Μπροστά 1
Βιβλίο (σελ. 136) 

Συνοδεύεται από CD ήχου για χρήση στην τάξη (περιέχει κάποια ηχογραφημένα κείμενα και τα τεστ ακουστικής κατανόησης) και από Οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό.
Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 16 ενότητες και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης,
λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου.  Αφορά μαθητές 13-14 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Έχει σταλεί για δοκιμαστική εφαρμογή σε χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου.

... >>


Βήματα Μπροστά 1 (Τετράδιο)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tέταρτο
Mέρος: 1ο
Βήματα Μπροστά 1
Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 143)

Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης, λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου.  Αφορά μαθητές 13-14 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Έχει σταλεί για δοκιμαστική εφαρμογή σε χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου.

... >>


Βήματα Μπροστά 2 (βιβλίο, τετράδιο & οδηγίες)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tέταρτο
Mέρος: 2ο
Βήματα Μπροστά 2
Βιβλίο μαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων και οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 12 ενότητες
και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης,
λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου.
Αφορά μαθητές 14-15 ετών
που μαθαίνουν την ελληνική
ως δεύτερη γλώσσα.

... >>


Βήματα Μπροστά 3 (βιβλίο, τετράδιο & οδηγίες)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tέταρτο
Mέρος: 3ο
Βήματα Μπροστά 3
Βιβλίο, τετράδιο δραστηριοτήτων  και Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Περιέχει 12 διδακτικές ενότητες με στόχο την καλλιέργεια για αυτόνομη παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Αφορά μαθητές ηλικίας 14-15 ετών (9η τάξη).

... >>


Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to Greek Grammar

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH/ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣA


(Επίπεδο μέσο- προχωρημένο)
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to Greek Grammar
Bιβλίο (σελ. 224)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα.
Συγκεντρώνει και παρουσιάζει τα γραμματικοσυντακτικά
φαινόμενα της γλώσσας (Παιδαγωγική Γραμματική). Διαρθρώνεται σε τριάντα ενότητες (με εξεικόνιση  γραμματικών κατηγοριών και σχέσεων) και περιλαμβάνει
ενδεικτικές δραστηριότητες. Καταγράφεται η απαραίτητη
μεταγλώσσα (ορολογία). Βασίζεται στη σύζευξη μορφολογίας-σημασίας- χρήσης και συνοδεύεται από κατάλογο ρημάτων (μεταφρασμένα λήμματα στα Αγγλικά)
που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες σχηματισμού των ρηματικών χρόνων. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

... >> 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr