Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα > Τρίτο επίπεδο

Ο κόσμος των Ελληνικών (βιβλίο μαθητή)

ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tρίτο
Mέρος: 1ο
O κόσμος των Ελληνικών
Bιβλίο (σελ. 111)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών.
Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών
αυτής της ηλικίας.
Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>


Ο κόσμος των Ελληνικών (τετράδιο & οδηγίες)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tρίτο
Mέρος: 1ο
O κόσμος των Ελληνικών 
Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 127)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών.
Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών
αυτής της ηλικίας.
Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>


Καθώς μεγαλώνουμε (βιβλίο)

Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tρίτο
Mέρος: 2ο
Καθώς μεγαλώνουμε…
Bιβλίο (σελ. 199 ) 

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει  22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>


Καθώς μεγαλώνουμε (τετράδιο 1)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tρίτο
Mέρος: 2ο
Καθώς μεγαλώνουμε…
Τετράδιο δραστηριοτήτων 1  (σελ. 184)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει  22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>


Καθώς Μεγαλώνουμε (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)Καθώς μεγαλώνουμε (τετράδιο 2)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Tρίτο
Mέρος: 2ο
Καθώς μεγαλώνουμε…
Τετράδιο δραστηριοτήτων 2. (σελ,. 256)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12-13 ετών.Περιέχει  22 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και την εμπέδωση συγκεκριμένων γλωσσικών και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>


Καθώς μεγαλώνουμε...στον κόσμο των Ελληνικών CD-ROM

Καθώς μεγαλώνουμε…στον κόσμο των ελληνικών

CD-Rom

Το λογισμικό «Καθώς μεγαλώνουμε…στον κόσμο των Ελληνικών», απευθύνεται στους μαθητές του τρίτου επιπέδου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό λογισμικό που λειτουργεί ως ένας έξυπνος συνεργάτης για να διευκολύνει το μαθητή να γίνει πιο ώριμος και πιο έμπειρος αναγνώστης και συγγραφέας.
Βασικός του στόχος είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού και ενδιαφέροντος εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που θα βοηθά το μαθητή να κατανοεί και να γράφει αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα.

... >> 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr