Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα > Δεύτερο επίπεδο

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου (βιβλίο μαθητή)

Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Δεύτερο
Mέρος: 1ο
Mιλώ και γράφω Eλληνικά στις γειτονιές του κόσμου
Bιβλίο (σελ. 120) 

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 3ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για
την κατάκτηση και εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το τετρ. δραστηριοτήτων 2 απευθύνεται σε μαθητές από Μ. Βρετανία, Αυστραλία, ΗΠΑ και Καναδά.
Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμονται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

... >>


Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου (τετράδιο1)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Δεύτερο
Mέρος: 1ο
Mιλώ και γράφω Eλληνικά στις γειτονιές του κόσμου
Τετράδιο δραστηριοτήτων1 (σελ.  192)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 3ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για
την κατάκτηση και εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. 
Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμονται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού

... >>


Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου (τετράδιο2)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Δεύτερο
Mέρος: 1ο
Mιλώ και γράφω Eλληνικά στις γειτονιές του κόσμου
Τετράδιο δραστηριοτήτων 2 (σελ. 208)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 3ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για
την κατάκτηση και εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το τετρ. δραστηριοτήτων 2 απευθύνεται σε μαθητές από Μ. Βρετανία, Αυστραλία, ΗΠΑ και Καναδά.

... >>


Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου (Οδηγίες)

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Δεύτερο
Mέρος: 1ο Mιλώ και γράφω Eλληνικά στις γειτονιές του κόσμου
Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό (σελ. 127)

Tο βιβλίο περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό για το βιβλίο και τα δύο τετράδια δραστηριοτήτων με τίτλο:
«Mιλώ και γράφω Eλληνικά στις γειτονιές του κόσμου» του 2ου επιπέδου της σειράς: «ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA».
Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ.

... >>


Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο

Βιβλίο Μαθητή - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Eπίπεδο: Δεύτερο
Mέρος: 2ο
Γράμματα πάνε κι έρχονται Eλληνικά
στον κόσμο
Bιβλίο (σελ. 133) 

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-11 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 4ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για την εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εκτυπωθεί από τον OEΔB και διανέμεται δωρεάν.Το τετράδιο δραστηριοτήτων 2, που απευθύνεται σε μαθητές από Αυστραλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Αφρική, έχει αποσταλεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>


Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο (τετράδιο 1)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Eπίπεδο: Δεύτερο
Mέρος: 2ο
Γράμματα πάνε κι έρχονται Eλληνικά
στον κόσμο
Tετράδιο δραστηριοτήτων 1 (σελ. 218)

Το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, που απευθύνεται σε μαθητές από Αυστραλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Αφρική, έχει αποσταλεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>


Γράμματα πάνε κι έρχονται Ελληνικά στον κόσμο (τετράδιο 2)

Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Eπίπεδο: Δεύτερο
Mέρος: 2ο
Γράμματα πάνε κι έρχονται Eλληνικά
στον κόσμο
Tετράδιο δραστηριοτήτων 2 (σελ. 218)

Το τετράδιο δραστηριοτήτων 2, που απευθύνεται σε μαθητές από Αυστραλία, Μ. Βρετανία, ΗΠΑ, Καναδά και Ν. Αφρική, έχει αποσταλεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

... >>

Μιλώ και γράφω Ελληνικά CD ROM

Το λογισμικό αυτό απευθύνεται στους μαθητές του δευτέρου επιπέδου
Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά, προς το αντίστοιχο έντυπο υλικό της σειράς.
Βασικός του στόχος του είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του γλωσσικού μαθήματος.
... >> 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr