Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα > Πρώτο επίπεδο

Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)
 

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA
Eπίπεδο: Πρώτο
Tεύχη:2 - 5 (σελ.112)
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ Κ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
Ο οδηγός αυτός αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου επιπέδου και συγκεκριμένα στα τεύχη 2 έως 5 της σειράς ΠΡΑΓΜΑΤΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Για το 1ο τεύχος της σειράς, επειδή αυτό είναι εκτεταμένο και έχει ως εξειδικευμένο στόχο την άσκηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον προφορικό λόγο και επειδή ο οδηγός εμπεριέχει και φύλλα εργασίας, έχει εκδοθεί ξεχωριστός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό.


Πράγματα και Γράμματα

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό
odhgies.pdf    224.43 KB