Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά _ Λεξιλόγιο

15-10-2012
 


Μέρος Α' Πλαίσια και σκοποθεσία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά
Εισαγωγικά.pdf    185.09 KB
Α1_Πλαίσια.pdf    206.00 KB
Α2_Σκοποί_και_περιεχόμενα.pdf    91.94 KB
Α3_Εκπαιδευτικοί_και_μαθητές.pdf    102.16 KB
Α4_Ομάδες-στόχοι_Προγράμματα_σπουδών_οργάνωση_του_υλικού.pdf    126.99 KB

Μέρος Β' Προγράμματα σπουδών ανά ομάδα-στόχο και επίπεδο

Προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
B1.1.pdf    193.80 KB
B1.2.pdf    106.76 KB

Προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Β2_Ελληνική_ως_ξένη_στην_Αθμια.pdf    105.57 KB

Προγράμματα σπουδών για τη διδασκαλία στοιχείων ιστορίας και πολιτισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Β3_Ιστορία_πολιτισμός_στην_Αθμια_και_Βθμια.pdf    214.99 KB

Μέρος Γ' Παράρτημα

Λεξιλόγιο
LEXILOGIO1.pdf    284.93 KB
LEXILOGIO2.pdf    436.50 KB 
 
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr