Επισκευθείτε την ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ :: Visit the website of E.DIA.M.ME
Αναζήτηση:
Οικοσελίδα sitemap e-mail E.DIA.M.ME Είσοδος στο σύστημα διαχείρισης. Για Διαχειριστές μόνο. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ - E.DIA.M.ME
Μαθητές
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνικά > Εκπαιδευτικό Υλικό > Η Ελληνική ως Γ2 σε ταχύρρυθμα τμήματα

Κλειδιά της Νεοελληνικής Γραμματικής

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA
(Επίπεδο μέσο- προχωρημένο
Κλειδιά της Ελληνικής Γραμματικής /Keys to Greek Grammar
Bιβλίο (σελ. 224)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα. Συγκεντρώνει και παρουσιάζει τα γραμματικοσυντακτικά φαινόμενα της γλώσσας (Παιδαγωγική Γραμματική).
Διαρθρώνεται σε τριάντα ενότητες (με εξεικόνιση γραμματικών κατηγοριών και σχέσεων) και περιλαμβάνει ενδεικτικές δραστηριότητες. Καταγράφεται η απαραίτητη μεταγλώσσα (ορολογία). Βασίζεται στη
σύζευξη μορφολογίας-σημασίας- χρήσης και συνοδεύεται από κατάλογο ρημάτων (μεταφρασμένα λήμματα στα Ρωσικά) που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες σχηματισμού των ρηματικών χρόνων.
Έχει υποβληθεί για έγκριση
στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.


Κλειδιά της Νεοελληνικής Γραμματικής

Ρωσικά
Εισαγωγικά.pdf    473.08 KB
1η_Λέξεις_φράσεις_και_προτάσεις.pdf    414.48 KB
2η_Συντακτικές_λειτουργίες.pdf    419.47 KB
3η_Άρθρα.pdf    417.33 KB
4η_Ουσιαστικά.pdf    935.06 KB
5η_Περισσότερα_ουσιαστικά.pdf    510.47 KB
6η_Επίθετα.pdf    561.17 KB
7η_Μετοχή_παρακειμένου.pdf    306.91 KB
8η_Αντωνυμίες.pdf    631.62 KB
9η_Ονοματικά_συμπληρώματα_και_προσδιορισμοί_των_ουσιστικών.pdf    409.24 KB
10η_Το_ρηματικό_σύστημα.pdf    348.51 KB
11η_Χρόνοι_Ενεστώτας.pdf    389.40 KB
12η_Παρελθόν.pdf    418.98 KB
13η_Παρακείμενος.pdf    314.65 KB
14η_Μέλλον.pdf    375.37 KB
15η_Ρηματική_άποψη.pdf    397.59 KB
16η_Έγκλιση_και_τροπικότητα.pdf    688.07 KB
17η_Χρήση_της_παθητικής.pdf    313.57 KB
18η_Αυτοπάθεια_και_αλληλοπάθεια.pdf    337.14 KB
19η_Δομή_ρηματικής_φράσης.pdf    498.50 KB
20η_Επιρρήματα.pdf    350.98 KB
21η_Επιρρηματικός_τύπος-ondas.pdf    269.30 KB
22η_Προθέσεις_και_προθετικές_φράσεις.pdf    457.09 KB
23η_Επιρρηματικές_προτάσεις.pdf    463.41 KB
24η_Συμπληρωματικές_προτάσεις.pdf    322.25 KB
25η_Αναφορικές_προτάσεις.pdf    292.86 KB
26η_Μια_πρόταση_δύο_σημαίες.pdf    335.54 KB
27η_Παραγωγή.pdf    455.45 KB
28η_Σύνθεση.pdf    329.84 KB
29η_Στοιχεία_ορθγραφίας.pdf    412.76 KB
30η_Βασκοί_κανόνες_προφοράς.pdf    654.89 KB
Πίνακας_όρων_γραμματικής.pdf    245.11 KB
Παράρτημα_Ρημάτων.pdf    649.98 KB
Βιβλιογραφία.pdf    204.06 KB 
 
 
 
powered by HOTSoft.gr