Άρθρα

Παίζω και μαθαίνω

Βιβλίο Μαθητή

Παίζω και μαθαίνω - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 2ο

Βιβλίο (σελ. 47)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε επίπεδο λέξεων, χωρίς συμφωνικά συμπλέγματα, και η διαισθητική μύηση των παιδιών στους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

Ασκήσεις και
Δραστηριότητες

Παίζω και μιλώ - Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 2ο

Γλωσσικό υλικό με καρτέλες και τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 63)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε επίπεδο λέξεων, χωρίς συμφωνικά συμπλέγματα, και η διαισθητική μύηση των παιδιών στους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

 Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχη: 2 - 5 (σελ. 112)

Ο οδηγός αυτός αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου επιπέδου και συγκεκριμένα στα τεύχη 2 έως 5 της σειράς ΠΡΑΓΜΑΤΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Για το 1ο τεύχος της σειράς, επειδή αυτό είναι εκτεταμένο και έχει ως εξειδικευμένο στόχο την άσκηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον προφορικό λόγο και επειδή ο οδηγός εμπεριέχει και φύλλα εργασίας, έχει εκδοθεί ξεχωριστός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

Βλέπω και διαβάζω

Βιβλίο Μαθητή

Βλέπω και διαβάζω - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 3ο

Βιβλίο (σελ. 31)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου, σε επίπεδο φράσεων / προτάσεων, και η διαισθητική μύηση των παιδιών στους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

Ασκήσεις και
Δραστηριότητες

Βλέπω και διαβάζω - Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 3ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 31)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου, σε επίπεδο φράσεων / προτάσεων, και η διαισθητική μύηση των παιδιών στους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

 Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχη: 2 - 5 (σελ. 112)

Ο οδηγός αυτός αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου επιπέδου και συγκεκριμένα στα τεύχη 2 έως 5 της σειράς ΠΡΑΓΜΑΤΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Για το 1ο τεύχος της σειράς, επειδή αυτό είναι εκτεταμένο και έχει ως εξειδικευμένο στόχο την άσκηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον προφορικό λόγο και επειδή ο οδηγός εμπεριέχει και φύλλα εργασίας, έχει εκδοθεί ξεχωριστός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

Διαβάζω και γράφω

Βιβλίο Μαθητή

Διαβάζω και γράφω - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 5ο

Βιβλίο (σελ. 87)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-8 ετών (2ας τάξης). Στόχος του είναι η διδασκαλία και μάθηση προφορικού και γραπτού λόγου. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Διαβάζω και γράφω - Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 5ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 119)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7-8 ετών (2ας τάξης). Στόχος του είναι η διδασκαλία και μάθηση προφορικού και γραπτού λόγου. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

 Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχη: 2 - 5 (σελ. 112)

Ο οδηγός αυτός αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου επιπέδου και συγκεκριμένα στα τεύχη 2 έως 5 της σειράς ΠΡΑΓΜΑΤΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Για το 1ο τεύχος της σειράς, επειδή αυτό είναι εκτεταμένο και έχει ως εξειδικευμένο στόχο την άσκηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον προφορικό λόγο και επειδή ο οδηγός εμπεριέχει και φύλλα εργασίας, έχει εκδοθεί ξεχωριστός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Μαθαίνω να διαβάζω

Βιβλίο Μαθητή

Μαθαίνω να διαβάζω - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 4ο

Βιβλίο (σελ. 55)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (1ης τάξη). Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και η συστηματική μύηση στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και γραφής. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Ασκήσεις και
Δραστηριότητες

Μαθαίνω να διαβάζω - Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 4ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 70)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (1ης τάξη). Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου και η συστηματική μύηση στην κατάκτηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και γραφής. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

 Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχη: 2 - 5 (σελ. 112)

Ο οδηγός αυτός αναφέρεται στο εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου επιπέδου και συγκεκριμένα στα τεύχη 2 έως 5 της σειράς ΠΡΑΓΜΑΤΑ Κ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Για το 1ο τεύχος της σειράς, επειδή αυτό είναι εκτεταμένο και έχει ως εξειδικευμένο στόχο την άσκηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας στον προφορικό λόγο και επειδή ο οδηγός εμπεριέχει και φύλλα εργασίας, έχει εκδοθεί ξεχωριστός οδηγός για τον/την εκπαιδευτικό.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Διαβάζω, γράφω, τραγουδώ CD-ROM

 Σειρά: Πράγματα και Γράμματα (Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό)

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - CD-ROM

Το λογισμικό αυτό απευθύνεται στους μαθητές του πρώτου επιπέδου. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά, προς το αντίστοιχο έντυπο υλικό της σειράς. Βασικός του στόχος του είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του γλωσσικού μαθήματος.