Άρθρα

Η συμβολή του σχολείου Σωκράτης στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ακαδημαϊκής - επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων

 

 Η συμβολή του σχολείου Σωκράτης στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ακαδημαϊκής - επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων

Η δίλγωσση μελέτη παρουσιάζει την ακαδημαϊκή-επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του σχολείου "Σωκράτης" στο Μόντρεαλ. Εστιάζει δε στη συμβολή του σχολείου στη διαμόρφωση της ταυτότητας

 

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ν. Αφρική

 

 Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ν. Αφρική

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Ν. Αφρική (σελ. 78 )

Σειρά: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Στη μελέτη καταγράφεται η ελληνική παρουσία στη Ν. Αφρική, οι μορφές και οι φορείς της ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα. Το διδακτικό υλικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό

 

Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Καναδά

 

 Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Καναδά

H ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά (σελ. 256)

O συγκεκριμένος τόμος αναφέρεται στην ελληνική παρουσία στον Καναδά και ειδικότερα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχοντας μια εποπτική εικόνα σχετικά με τις μορφές και τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό.

 

 

Η παρουσία των Ελλήνων στον Καναδά

 

 

 Η παρουσία των Ελλήνων στον Καναδά

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΔΑ (σελ. 154)

Σειρά: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Πρόκειται για μια ιστορική μελέτη – επισκόπηση στην οποία παρουσιάζεται η διαδρομή ενός αιώνα ζωής των Ελληνοκαναδών. Παράλληλα το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί και μια κοινωνιολογική προσέγγιση της πολύπλοκης πραγματικότητας της συγκεκριμένης εθνοπολιτισμικής ομάδας, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στον περίγυρό της.

 

Σχέδιο Ίδρυσης Δίγλωσσων Σχολείων στη Γερμανία

 

 Σχέδιο Ίδρυσης Δίγλωσσων Σχολείων στη Γερμανία

Σχέδιο ίδρυσης δίγλωσσων σχολείων στη Γερμανία (σελ. 95)

Στο συγκεκριμένο φυλλάδιο εμπεριέχονται θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς και δεδομένα από τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα και στην περίπτωση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία.