Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής και στείλτε το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής διεύθυνση:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να υλοποιηθεί ένα εξ αποστάσεως σεμινάριο σε σύγχρονη μορφή είναι:
- Σύστημα τηλεδιάσκεψης (ανεξαρτήτως εταιρίας), το οποίο να διαθέτει ISDN γραμμές στα 256 kbps. Πρόσβαση σε τέτοια συστήματα τηλεδιάσκεψης μπορείτε να βρείτε κυρίως σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Πρεσβείες ή Γραφεία Εκπαίδευσης